เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  1. ดูแลลูกค้าในความรับผิดชอบ โดยให้คำแนะนำด้านต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์,รับฟังและวินิจฉัยปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หากลูกค้าต้องการ
  2. รักษายอดขายในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า โดยการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ (การขยายฐานลูกค้าใหม่) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่และวางแผนเข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
  3. จัดทำรายงานต่างๆ ได้แก่ การวางแผนเยี่ยมลูกค้า การเยี่ยมลูกค้า รายงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า

อายุ:                                           25 ปีขึ้นไป

เพศ:                                           ชายหรือหญิง

การศึกษา:                                  วุฒิปริญญาตรี

ประสบการณ์:                             มีประสบการณ์ด้านการขาย

ความรู้/ความสามารถพิเศษ:     ขับรถยนต์ได้