Project Description

เอสซี 100 เอ็มอาร์

ออกแบบให้สำหรับทนการกัดกร่อนของคลอไรด์   เหมาะสำหรับซ่อมงานโครงสร้างที่สัมผัสกับไอทะเล   น้ำทะเล  น้ำกร่อย  หรือดินเค็ม  ให้กำลังอัดสูง

กำลังอัด                  500 Ksc./28 วัน

การใช้งาน               1 ถุง / น้ำ 5 – 6 ลิตร 40 – 44 ถุง ต่อ 1 ลบ.ม.

การบรรจุ                50 กก./ ถุง