Project Description

ปูนเทปรับระดับ เบอร์  220

เหมาะสำหรับใช้เทปรับผิวพื้นให้เรียบสม่ำเสมอได้ระดับตามที่ต้องการ ให้ความแข็งแรงคงทน เทปรับระดับพื้นได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

การใช้งาน                 อัตราส่วนผสม 1 ถุง  20 กก. ผสมน้ำ 7 9 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน        ประมาณ 0.9 – 1.1  ตร.ม. / 50 กิโลกรัม (ที่ความหนาเฉลี่ย 3 ซม.)

การบรรจุ                  50  กิโลกรัม