Project Description

ปูนก่ออิฐมวลเบา เบอร์ 250

เหมาะสำหรับงานก่อผนังที่ใช้อิฐมวลเบา   ใช้ได้กับอิฐมวลเบาทุกชนิด เหมาะกับทั้งผนังภายในและภายนอก

ทำงานได้ง่าย ประหยัดเวลา ได้พื้นที่มาก

การใช้งาน               ปูนก่ออิฐมวลเบา  1 ถุง (50 กก.) ต่อน้ำ  15-18 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน      33 ตร.ม. ต่อ ถุง(50 กก.)   สำหรับการก่อหนา 2 มม.  อิฐหนา 7.5 ซม.

การบรรจุ                50 กก./ ถุง