Project Description

ปูนก่อสำเร็จรูป เบอร์ 125

เหมาะสำหรับงานก่ออิฐทั่วไปและคอนกรีตบล๊อค มีคุณสมบัติเหนียว ลื่น ก่อง่าย ให้ความแข็งแรง ทนทาน ทำงานได้เร็ว  คุณภาพดีสม่ำเสมอ

การใช้งาน               ปูนก่อ 1 ถุง (50 กก.) น้ำสะอาด 7.5 –9 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน      อิฐมอญ: 1.3 – 1.5 ตรม.

                                   อิฐบล็อค: 2.5 – 2.9 ตรม.

การบรรจุ                50 กก./ ถุง